1. ASGN VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

2. ASGN KOKYBĖS POLITIKA

3.ASGN METINIS VEIKLOS PLANAS 2022 m.

4. ASGN DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO POLITIKOS APRAŠAS

5. ASGN DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2023 m.

6. ASGN DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ IR FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

7. ASGN PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA

8. ASGN PASIŪLYMŲ, PAREIŠKIMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9. ASGN ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS APRAŠAS

10. ASGN ETIKOS KODEKSAS

11. ASGN DARBUOTOJŲ, PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMO PLANAS

12. ASGN FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS IR FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCINIŲ PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠAS

13. ASGN KONFIDENCIALUMO, NESKELBTINOS INFORMACIJOS, ĮRAŠŲ TIKSLUMO, PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO, ORUMO IR FIZINĖS NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

14. ASGN PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ APRAŠAS

15. ASGN PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA

16. ASGN PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA

17. ASGN PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į INDIVIDUALAUS PLANAVIMO PROCESĄ PROCEDŪROS

18.ASGN PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS.

19.ASGN VEIKLOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO REZULTATAI.

20.ASGN NUOLATINIO TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI SISTEMA.

21. REZULTATAI-2020 m.

22. REZULTATAI-2021 m.

23. REZULTATAI-2022 m.

24. FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS IR FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU VAIZDINIS FILMUKAS

25. PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJOS VAIZDINIS FILMUKAS

26. PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMO VAIZDINIS FILMUKAS

27. PASIŪLIMŲ, PAREIŠKIMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS VAIZDINIS FILMUKAS

Poilsio g. 15, Aukštelkės k, LT-80181 Šiaulių r.

Telefono nr.

Telefono nr.

(8 41) 371 267

El. paštas

El. paštas

info@aukstelkesgn.lt

Kaip mus rasti?

Kaip mus rasti?

Atvykimo žemėlapis