1. Informacija apie laisvas vietas Aukštelkės socialinės globos namuose:

Šiuo metu laisvų vietų trumpalaikei socialinei globai nėra.
Šiuo metu laisvų vietų ilgalaikei socialinei globai nėra.
Šiuo metu laisvų vietų laikino atokvėpio institucijoje paslaugai nėra.

Socialinės globos kaina:

Ilgalaikės socialinės globos kaina asmeniui su vidutine negalia mėnesiui – 1320,0 Eur.
Ilgalaikės socialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia – 1480,0 Eur.

 

2. ASMENS SIUNTIMO Į AUKŠTELKĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS TVARKA-dok.

 3. Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus:

3.1. Siuntimas į socialinės globos namus;
3.2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams));
3.3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
3.4. Neįgaliojo pažymėjimas
3.5. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (SP);
3.6. Darbingumo lygio pažyma arba specialiojo poreikio lygio nustatymo pažyma;
3.7. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
3.8. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
3.9. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
3.10. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
3.11. Kompensuojamų vaistų pasas;
3.12. Sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;
3.13. Teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus dėl globėjo ir /ar turto
administratoriaus);

4. Nepriėmimo į globos namus priežastys

4.1. Į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, bei esant ūmiai psichozei. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, yra saugomas asmens byloje.

Poilsio g. 15, Aukštelkės k, LT-80181 Šiaulių r.

Telefono nr.

Telefono nr.

(8 41) 371 267

El. paštas

El. paštas

info@aukstelkesgn.lt

Kaip mus rasti?

Kaip mus rasti?

Atvykimo žemėlapis