Sportuoti negalia ne kliūtis

Aukštelkės socialinės globos namai nuo 2022 m. iki 2024 m.  birželio 30 d. vykdo projektą „Būk aktyvus bendruomenės narys“ Nr. SRF-FAV-2022-1-0686, kurio tikslas – sudaryti sąlygas asmenims su negalia sportuoti, keliant jų pasitikėjimą savo jėgomis ir galimybėmis bei stiprinant jų socialinę integraciją į visuomenę per fizinio aktyvumo ir sporto veiklas.

Vykdomos veiklos: boulingo užsiėmimai, šiaurietiškas ėjimas, krepšinio užsiėmimai, plaukimo užsiėmimai.

Projekto metu suplanuoti keturi renginiai, iš kurių du boulingo čempionatai ir du krepšinio čempionatai. Vienas respublikinis žmonių su negalia boulingo čempionatas jau  suorganizuotas 2023-02-23 d.. Šiame renginyje dalyvavo 16 komandų iš visos Lietuvos. Sekantis boulingo čempionatas planuojamas 2024 metų pirmą ketvirtį. Krepšinio čempionatai planuojami 2023-12-14 d. ir 2024-03-14 d.

Projekto dalyviai noriai įsitraukia į vykdomas veiklas, džiaugiasi galėdami aktyviai gyventi ir savo pavyzdžiu įkvėpti ir kitus.

Įgyvendinus projektą tikimasi projekto dalyvių pavyzdžiu užkrėsti ir kitų bendruomenių narius bei įsigytomis priemonėmis tęsti veiklas ir po projekto pabaigos.

Sporto projekto lėšomis vykdyti sportiniai užsiėmimai pasiteisino, visuose dalyvavo tiek dalyvių, kiek buvo suplanuota, o kai kuriose veiklose net ir viršyti.

Projekto vykdytojai ir dalyviai džiaugiasi pasiektais projekto rezultatais.

,,Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos”.

    

Poilsio g. 15, Aukštelkės k, LT-80181 Šiaulių r.

Telefono nr.

Telefono nr.

(8 41) 371 267

El. paštas

El. paštas

info@aukstelkesgn.lt

Kaip mus rasti?

Kaip mus rasti?

Atvykimo žemėlapis