• Laikino atokvėpio paslauga yra savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa.
  • Laikino atokvėpio paslaugos tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams, globėjams ar rūpintojams, kurie rūpinasi (globoja) asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti jėgas ir energiją, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje (darbo paieškos, komandiruotės, darbo grafiko keitimai ir kt.), pasirūpinti kitais artimaisiais, dalyvauti sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Laikino atokvėpio paslaugą gali gauti – suaugusieji asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas ne didesnis nei  40 proc. darbingumo lygis dėl proto ar (ir) psichikos negalios ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl proto ar (ir) psichikos negalios;

Paslaugos teikimo trukmė – laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama nuo 8 iki 24 val. per parą iki 7 parų per savaitę. Nepertraukiamai paslauga gali būti teikiama ne ilgiau kaip 30 parų, imtinais atvejais (susirgus asmenį prižiūrinčiam asmeniui, susirgus ar mirus artimam žmogui) – iki 90 parų. Bendra paslaugos teikimo trukmė negali viršyti 90 parų per 12 mėnesių

Asmuo, jo tėvai, šeimos nariai, globėjai, rūpintojai dėl laikino atokvėpio paslaugos suteikimo turi kreiptis į miesto ar rajono savivaldybės administraciją arba į globos namus.

Daugiau informacijos tel. 8 41 371267

Poilsio g. 15, Aukštelkės k, LT-80181 Šiaulių r.

Telefono nr.

Telefono nr.

(8 41) 371 267

El. paštas

El. paštas

info@aukstelkesgn.lt

Kaip mus rasti?

Kaip mus rasti?

Atvykimo žemėlapis